Ως αντισύλληψη ορίζεται κάθε μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποφυγή μιας εγκυμοσύνης.

Κατηγορίες αντισυλληπτικών μεθόδων

Οι κύριες κατηγορίες αντισυλληπτικών μεθόδων είναι οι φυσικές μέθοδοι, οι μέθοδοι φραγμού και οι ορμονικές μέθοδοι.

Φυσικές μέθοδοι

Στις φυσικές μεθόδους αντισύλληψης ανήκουν η διακοπτόμενη ή διακεκομμένη συνουσία, η μέθοδος ρυθμού ή ασφαλούς περιόδου και η μέθοδος θηλασμού.

Μέθοδοι φραγμού

Στις μεθόδους φραγμού ή μηχανικές μεθόδους αντισύλληψης ανήκουν το αντρικό προφυλακτικό, το γυναικείο προφυλακτικό και το ενδομήτριο σπείραμα.

Αντρικό προφυλακτικό

Το αντρικό προφυλακτικό είναι ίσως η πιο δημοφιλής επιλογή αντισύλληψης σήμερα.

Ενδομήτρια σπειράματα

Τα ενδομήτρια σπειράματα (σπιράλ) είναι μικρές συσκευές από εύκαμπτο πλαστικό και μέταλλο σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, που τοποθετούνται στην κοιλότητα της μήτρας, εμποδίζοντας την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.

Εκεί μπορεί να παραμείνει για μερικά χρόνια, ανάλογα με το είδος του, προσφέροντας αποτελεσματική αντισύλληψη, καθώς είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο αντισύλληψης μετά το αντισυλληπτικό χάπι.

Ο μηχανισμός δράσης του είναι ότι καθιστά το ενδομήτριο μη φιλικό για την σύλληψη και την εμφύτευση του εμβρύου, ενώ προκαλεί ελαφριές συσπάσεις και μικρό ερεθισμό στην κοιλότητα της μήτρας, επιτείνοντας έτσι την αντισυλληπτική του δράση.

Πριν τοποθετηθεί το σπείραμα είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος με τεστ Παπανικολάου και να αποκλειστεί υπερηχογραφικά η ύπαρξη εγκυμοσύνης ή συγγενών ανωμαλιών της μήτρας ή μεγάλων ινομυωμάτων.

Το σπιράλ μπορεί να τοποθετηθεί οποιαδήποτε μέρα του κύκλου, είναι όμως προτιμότερο η τοποθέτηση του να γίνεται προς το τέλος της περιόδου.

Στις παρενέργειές του, που δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρές, περιλαμβάνονται ελαφρύς πόνος κατά τις πρώτες ημέρες της τοποθέτησης και λίγο μεγαλύτερη ποσότητα αίματος στις περιόδους, οι οποίες μπορεί αρχικά να μην είναι πολύ σταθερές.

Εκτός από τα τυπικά σπιράλ, υπάρχει και σπιράλ με προγεσταγόνο (MIRENA), το οποίο μπορεί να ρυθμίσει την περίοδο σε μεγαλύτερες γυναίκες με ασταθή κύκλο αλλά και να μειώσει την ποσότητα του αίματος σε γυναίκες με βαριές περιόδους-μηνορραγίες.

Η τοποθέτηση του ενδομητρίου σπειράματος μπορεί να γίνει και στο ιατρείο μας, αφού πρώτα έχει προηγηθεί ενδελεχής γυναικολογικός έλεγχος.