Η καλύτερη στρατηγική κατά του καρκίνου του μαστού είναι η πρόληψη.

Η στιγμή της διάγνωσης είναι θεμελιώδους σημασίας , διότι η πρώιμη ανίχνευση του ερχόμενου καρκίνου, αυξάνει την πιθανότητα οριστικής ίασης.

Η έγκαιρη διάγνωση μας επιτρέπει όχι μόνο να επιτύχουμε πολύ υψηλά ποσοστά ίασης αλλά προσφέρει στους ασθενείς τη δυνατότητα θεραπείας με όλο και λιγότερες ριζικές επεμβάσεις.

Η αξιολόγηση του μαστού ξεκινάει με την σωστή λήψη του ιστορικού:

  • ατομικού,
  • μαιευτικού,
  • οικογενειακού,
  • λήψη ορμονών ή φαρμάκων,
  • διενέργεια εξετάσεων,
  • επεμβάσεων,
  • βιοψιών ή παρακεντήσεων μαστού.

Μετά τα παραπάνω, η ιατρός μπορεί να παραπέμψει την ασθενή για περαιτέρω έλεγχο εάν κριθεί απαραίτητο, όπως είναι το υπερηχογράφημα του μαστού και η ψηφιακή μαστογραφία.

Υπερηχογράφημα μαστού

Το υπερηχογράφημα του μαστού είναι μία ασφαλής και απλή εξέταση, η οποία είναι ικανή να ανιχνεύσει αλλοιώσεις στο μαστό.

Το υπερηχογράφημα δεν εκπέμπει ακτινοβολία και είναι ασφαλές ακόμη και κατά την περίοδο της κύησης.

Το υπερηχογράφημα του μαστού αποτελεί μία συμπληρωματική εξέταση της μαστογραφίας κυρίως τις γυναίκες με μικρούς μαστούς.

Στις νεότερες γυναίκες, των οποίων ο μαστός είναι πυκνότερος, ο υπέρηχος μπορεί να μας δώσει ακριβέστερες πληροφορίες από τη μαστογραφία.

Ψηφιακή μαστογραφία

Η ψηφιακή μαστογραφία, μπορεί να διαγνώσει πρώιμες βλάβες ολίγων χιλιοστών πριν ακόμη γίνουν ψηλαφητές.

Η πρώιμη ανίχνευση του αρχόμενου καρκίνου, αυξάνει την πιθανότητα οριστικής ίασης.

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι μία ακτινογραφία, στην οποία ο μαστός συμπιέζεται μεταξύ δύο επίπεδων πλακών για τον εντοπισμό πιθανής παθολογίας.

Η μαστογραφία γίνεται στα πλαίσια προσυμπτωματικού ελέγχου με στόχο την διάγνωση της νόσου πριν αυτή εκδηλωθεί.