Η Αξία του Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου (NIPT: Non Invasive Prenatal Testing)

Συνέντευξη 'Ετήσιος Γυναικολογικός Έλεγχος'
Ετήσιος Γυναικολογικός Έλεγχος
Νηστεία και Eγκυμοσύνη…Συνδυάζονται;
Το ιατρείο θα λειτουργήσει
23 και 24 Μαΐου,
κατόπιν ραντεβού.

6972910489