Επιλέξτε την ημερομηνία της πρώτης ημέρας της τελευταίας εμμήνου ρύσης.

- Ιατρικό ιστορικό (ατομικό-οικογενειακό) και των δύο γονέων,
- Πρώτος υπέρηχος,
- Γυναικολογική εξέταση,
- Εξετάσεις αίματος,
- Εξέταση ούρων.
Υπέρηχος της αυχενικής διαφάνειας / Papp-A.
- Παρακολούθηση της κύησης,
- Αιματολογικές εξετάσεις,
- Υπέρηχος ανάπτυξης εμβρύου,
- Υπέρηχος Β' επιπέδου.
- Έλεγχος πορείας κύησης,
- Οδηγίες για εργαστηριακό έλεγχο.
- Υπερηχογράφημα Doppler.
- Βιοφυσικό προφίλ.