Ετήσιος Γυναικολογικός Έλεγχος

Θετικό Τεστ Εγκυμοσύνης
Θετικό Τεστ Εγκυμοσύνης
Η Αξία του Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου
Η Αξία του Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου (NIPT: Non Invasive Prenatal Testing)
Το ιατρείο θα λειτουργήσει
23 και 24 Μαΐου,
κατόπιν ραντεβού.

6972910489